úterý
43.týden
22.
října
2019
Svátek má Sabina
Virtuální prohlídka školy

Přípravná třída ZŠ Juventa

Pro školní rok 2019/2020 nabízíme možnost zařazení dětí do přípravné třídy. Přípravná třída je mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním. Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Úkolem přípravné třídy je vyrovnat nerovnoměrný vývoj dítěte. Obsahem vzdělávání je prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, utváření hrubé i jemné motoriky, cvičení soustředění a naslouchání, utváření základních matematických představ, orientace v čase a v prostoru, podpora hudebního a výtvarného projevu. Ke každému dítěti je přistupováno individuálně, speciálně pedagogické metody a formy práce jsou učitelkou přizpůsobeny specifickým potřebám. Výuka v přípravné třídě je zaměřena na posilování těch nedostatků u konkrétních dětí, které byly příčinou jejich odkladu školní docházky, a tak, aby se děti mohly bezproblémově začlenit do vzdělávání 1. třídy a předešlo se případným neúspěšným začátkům ve školní docházce.

Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné. Mohou se do ní přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole. Výuka probíhá dopoledne (8:00 – 11:45), děti mají možnost navštěvovat školní jídelnu Scolarest (obědy dle ceníku), odpoledne školní družinu (2000,- Kč/školní rok), účastnit se všech výchovně vzdělávacích akcí pořádaných školou pro daný věk dítěte. Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují. Na konci školního roku se stručně slovně zhodnotí.

Po přijetí dítěte do přípravné třídy je jeho docházka povinná, bude vedena v třídní knize, nepřítomnost dítěte je třeba omlouvat dle školního řádu. O zařazení dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy. Třída se otevírá při minimálním počtu 10 dětí, maximální počet dětí ve třídě je 15.

Přihlášení dítěte do přípravné třídy pro školní rok 2019/2020

Přípravná třída je určena přednostně dětem s odkladem školní docházky.

Minimální počet dětí v přípravné třídě je 10, maximální 15.

Všechny děti musí projít zápisem (2. a 3. 4. 2019)

U zápisu rodiče podají žádost o odklad školní docházky, v případě zájmu obdrží žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy, tu vyplněnou i s doporučením poradenského zařízení odevzdají co nejdříve vedení školy, nejpozději však do 10. 5. 2019.

Formuláře pro urychlení procesu jsou ke stažení i na www.zsjuventa.cz (Škola – Přípravná třída) Rodiče, kteří obdrží rozhodnutí o přijetí do přípravné třídy, budou pozváni na červnovou schůzku, kde se dozví konkrétní informace o chodu přípravné třídy.

Ke stažení

svp.pdf
Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu
pripravna_trida_zs_juventa.pdf
Přípravná třída ZŠ Juventa.pdf
zadost_o_prijeti_pripravna_trida.doc
žádost o přijetí_přípravná třída.doc
admin
Od prosince roku 2013 máme celkem 2516686 návštěvníků.
Designed & Code created by www.OandD.cz